Adatvédelem

A Burapin Kft (szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében törtévédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016prilis27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.lucullus.bolt.hu oldal adatkezelését szabályozza:

Az adatkezelési tájékoztató elérhető ITT. 

A tájékoztató rendelkezései a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.