Visszatérítés és csere

Ön bármilyen okból, indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, a termék átvételének napjától számított 14 napon belül. Az elállási jog gyakorlására e-mailben vagy postai úton van lehetősége az ÁSZF 1. pontban felsorolt elérhetőségekre megküldve.

A termékek visszaszolgáltatása során felmerült költségek a vásárlót terhelik.
Visszatérítésre csak a termék sérülésmentes állapotban történő visszajuttatását követően van mód.

Elállás esetén a Szolgáltató termék vételárát, az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az vételárat, amíg Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.